Рефераты для студентов и школьников!

История государства и права зарубежных стран

Маркетинг, товароведение, реклама

Теория государства и права

Искусство

Техника

История

Религия

История экономических учений

Литература, Лингвистика

Программирование, Базы данных

История отечественного государства и права

Гражданская оборона

Охрана природы, Экология, Природопользование

Психология, Общение, Человек

Философия

Биология

Астрономия

Социология

Транспорт

Программное обеспечение

Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Математика

Физика

География, Экономическая география

Гражданское право

Политология, Политистория

Физкультура и Спорт

Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Менеджмент (Теория управления и организации)

Здоровье

Банковское дело и кредитование

Экскурсии и туризм

Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Банковское право

Компьютеры и периферийные устройства

Культурология

Историческая личность

Металлургия

Радиоэлектроника

Конституционное (государственное) право России

История политических и правовых учений

Технология

Компьютеры, Программирование

Конституционное (государственное) право зарубежных стран

Право

Бухгалтерский учет

Уголовное право

Материаловедение

Москвоведение

Музыка

Трудовое право

Экономика и Финансы

Страховое право

Налоговое право

Компьютерные сети

Административное право

Муниципальное право России

Нотариат

Ценные бумаги

Педагогика

Медицина

Финансовое право

Химия

Архитектура

Уголовный процесс

Юридическая психология

Законодательство и право

Военная кафедра

Римское право

Криминалистика и криминология

Промышленность и Производство

Экологическое право

Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Астрономия, Авиация, Космонавтика

Иностранные языки

Сельское хозяйство

Метод развития мышления и познания истины

Метод развития мышления и познания истины

Останнім часом у техніці використовують звукові хвилі особливо великої частоти - від 10 9 до 10 13 Гц, які називають гіперзвуками. Для реєстрації нечутних звуків застосовуються спеціальні прилади. А які звуки чують тварини ? Деякі тварини і комахи сприймають звуки, частота яких перевищує 20 кГц.

Морська свинка, сова, сіра миша, борсук сприймають ультразвукові хвилі з частотою до 100 кГц.

Немало є й таких тварин, що самі випромінюють ультарзвук, який замінює їм зір. Найбільш розвинуте ультразвукове бачення у летючих мишей і дельфінів. УЛЬТРАЗВУК На відміну від звичайних звуків ультразвуки мають значно меншу довжину хвиль. Внаслідок цього вони дають ультразвукові тіні і їх можна одержати у вигляді вузьких пучків, які за аналогією із світловими прийнято називати ультравуковими пучками. Таким чином, можна вважати, що ультразвук поширюється в однорідному середовищі прямолінійно, не огинає перешкод, розміри яких значно перевищують довжину хвилі. З ультразвуком, як і з іншими видами хвиль, спостерігаються заломлення, відбивання, дифракція та поглинання. При заломленні та падінні ультразвукових хвиль під кутом відбувається цікаве явище - утворення продольних і поперечних хвиль одночасно.

Найкраще ультразвук поглинається газами, тілами з малою пружністю (пластмаси), пористими тілами (гума, корок), гірше - рідинами, найгірше - твердими тілами.

Ультразвук дуже широко використовується. Існують ультразвукові : різання, зварювання, паяння, лудіння, чищення, уловлювання пилу і туману, прискорення технологічних процесів, готування суспензій і емульсій, контроль якості, бачення, ехолокація і т.д.

Використовується також ультразвук у хімії, металургії, електроніці та медицині. Як же діє ультразвук налюдину ? Медики - теоретики і практики на це питання поки що категоричної відповіді не дають. Точніше, одні вважають ультразвук дуже ефективним і абсолютно безпечним, інші - навпаки.

Пояснити таку ситуацію можна в основному тим, що ультразвук прийшов у медицину зовсім недавно (матеріали 1987 р.) Отже, цілком природно, що багато проблем тут ще не знайшли остаточного розв ’ язання. Мають рацію ті спеціалісти, які наголошують на творчому підході до використання ультразвуку у медицині, бо в більшості випадків лікування і діагностики з його допомогою дають тільки позитивні результати.

Важливо лише вірно підібрати розмір, дози, метод і прилади. Дозу, як правило, вибирають для середньої інтенсивності за тривалістю впливу ультразвуку.

Частоту ультразвукових коливань обирають в залежності від глибини розташування хворого органа. Чим нижча частота, тим глибше проникають в тіло ультразвукові коливання, тому найчастіше використовують частоту 0,8 - 1 МГц. Надмірні дози ультразвуку на виробництві негативно впливають на організм людини. У тих, хто порушує правила техніки безпеки, може початися професійне захворювання. Тому опрацьовуються ефективні заходи по боротьбі з шкідливим впливом ультразвуку на людину. ІНФРАЗВУК Інфразвук - це коливання частоти нижче 16 Гц.

оценка частных домов в Орле
оценка коммерческой недвижимости в Брянске
оценка склада в Смоленске

Подобные работы

Комплект обучающих и контролирующих тестов по античной философии

echo "Методические указания. Учебно-методическое пособие по Античной философии разработано на основе обобщения значительного объема оригинальных текстов самих мыслителей и учебных материалов последне

Философия Платона

echo "Философия - первая исторически сложившаяся форма теоретического сознания, которая приобретает теоретический и понятийный характер. Предмет философии как науки изменялся в ходе исторического раз

Сущность мировоззрения. Миф, религия, философия

echo "Основной вопрос: 1- что первично материя или сознание дух или природа;2- познаваем ли мир;3- проблема “ мир-человек”. Функции Ф: 1- объяснение мира; 2- методологическая (накопление и обобщение)

Философия нового времени (Р. Декарт)

echo "Каменск-Уральский 2002 год План. 1. Общая характеристика эпохи. 2. Краткая биография Р.Декарта. 3. Гносеология нового времени: рационализм и эмпиризм. 4. Выдающиеся мыслители: Рене Декарт и его

Футурология, прогностика, глобалистика: основные понятия

echo "Ведущее влияние в этом течении приобрел так называемый Римский клуб, по инициативе которого развернулось глобальное моделирование перспектив развития человечества на основе использования ЭВМ. Уч

Бессмертие человеческой личности как научная проблема

echo "Исследования лечебного применения гипноза, в т. ч. при алкоголизме. Труды по половому воспитанию, поведению ребенка раннего возраста, социальной психологии. Исследовал личность на основе компле

Глобализационные процессы в современном мире

echo "Международной Академии Информатизации В.Н. Волченко и д. т. н., профессор, академик Международной Академии информатизации Ю.М. Горский) вложили свой неоспоримый вклад в концепцию глобальных проб

Научная методология Ф.Бэкона

echo "Важным событием, определившим характер и направленность философской мысли того времени, стала научная революция. Ее начало было положено открытиями Н. Коперника, И. Кеплера, Тихо де Браге, Г. Га

© 2011-2012, o